Onze gedragsregels

De Rietvogels tonen in woord en gedrag respect voor iedereen !

Algemeen
1.       gemaakte afspraken nakomen
2.       beslissingen scheidsrechter accepteren ook al zijn ze aanvechtbaar
3.       sportief gedragen in en buiten het veld
4.       niet vloeken, pesten, schelden of discrimineren
5.       luisteren en respect tonen tegenover trainers en leiders en vrijwilligers
6.       niets vernielen en van andermans spullen afblijven
7.       het is verboden te roken in de kantine
8.       denk niet: ‘dat doet die ander wel’, maar pak het zelf even aan

Speciaal voor de pupillen
1.       trainen is verplicht; bij verhindering altijd afmelden
2.       douchen na een wedstrijd verplicht
3.       kleedkamer en kantine netjes achterlaten
4.       fietsen en tassen op de afgesproken plaatsen zetten

Speciaal voor de junioren
1.        trainen is verplicht; bij verhindering altijd afmelden
2.        douchen na training en wedstrijd
3.        kleedkamer en kantine netjes achterlaten
4.        fietsen en tassen op de afgesproken plaatsen zetten
5.        geen alcoholische dranken beneden 18 jaar; gebruik verdovende middelen streng verboden
6.        niet roken in kleedkamers en op het veld
7.        discipline en verantwoordelijkheidsgevoel tonen
8.        anderen aanspreken die zich niet aan de regels houden

Speciaal voor de senioren
1.        voorbeeldgedrag voor de jongeren en het dorp
2.        fietsen, auto’s en tassen op de afgesproken plaatsen
3.        kleedkamer en kantine netjes achterlaten
4.        geen gebruik van alcohol om, langs en op het veld
5.        verdovende middelen streng verboden
6.        discipline hebben en verantwoordelijkheidsgevoel tonen
7.        je mening geven op de juiste plaats en tegen de juiste persoon
8.        anderen aanspreken die zich niet aan de regels houden

Speciaal voor de leiders en trainers
1.        creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien
2.        vertegenwoordigen KV Rietvogels op een waardige manier
3.        zijn verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding en materiaal
4.        ontvangen gasten op de juiste wijze
5.        laten een wedstrijd niet uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen
6.        bestraffen ongewenst gedrag op passende wijze
7.        roken niet in kleedkamers en op het veld
8.        spreken supporters aan op ongewenst gedrag
9.        zijn zich er voortdurend van bewust een voorbeeldfunctie te vervullen
10.      leren de spelers de gedragsregels

Speciaal voor de ouders
1.        u respecteert beslissingen van de scheidsrechter
2.        u bent een voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen
3.        u bent hun grootste supporter en moedigt daarom positief aan
4.        u stimuleert uw kinderen aan verenigingsactiviteiten deel te nemen
5.        u geeft uw mening tegen de juiste persoon en op de juiste plaats
6.        u doet mee in de rij- en wasschema’s
7.        u leert uw kinderen de gedragsregels
8.        u respecteert een ieder die bij de wedstrijden betrokken is, zowel uit als thuis
9.        u heeft discipline en verantwoordelijkheidsgevoel en zult daarnaar handelen indien nodig
10.      u spreekt anderen aan op negatief gedrag
11.      u draagt KV Rietvogels positief uit

Speciaal voor de bestuursleden
1.        creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en          kan ontplooien
2.        vertegenwoordigen KV Rietvogels op een waardige manier
3.        ontvangen gasten op de juiste wijze
4.        bestraffen ongewenst gedrag op passende wijze
5.        spreken supporters aan op ongewenst gedrag
6.        zijn zich er voortdurend van bewust een voorbeeldfunctie te vervullen
7.        leren de spelers, supporters en vrijwilligers de gedragsregels

De Rietvogels tonen in woord en gedrag respect voor iedereen !

In het kort
het KV Rietvogels-belang positief uitdragen
het teambelang, jezelf ondergeschikt maken aan het team
accepteren van beslissingen van derden (scheidsrechters, leiders, vrijwilligers, ouders)

Afmelden voor de training of wedstrijd
Wanneer je niet kunt komen trainen dien je dit door te geven aan de trainer.De telefoonnummers van de trainers staan vermeld in het programmaboekje, dat je aan het begin van het seizoen hebt gekregen,  en zullen om privacyredenen hier niet vermeld worden.Ook als je de wedstrijd niet mee kan spelen dien je je af te melden bij de leiding. Ook hiervan staat het telefoonnummer  in het programmaboekje.
In beide gevallen geldt dus dat de speelster dit NIET aan een medespeelster doorgeeft.
Jullie trainer/leider geeft voor jullie zijn vrije tijd en dan is het vervelend als hij of zij op het veld staat en er is niemand of je hebt te weinig wedstrijdspeelsters.