Samenstelling bestuur

Bestuur
Voorzitter Birgit van den Putte
Secretaresse Ewa Lemmens
Penningmeester Elise van Grotel
Wedstrijdsecretariaat Elske Smeulders
Technische Commissie Lisa Tops
Activiteitencommissie Erna Bottram